Dotacje I

Firma „Meat-Farm” Radosław Łuczak w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-4554/16, tytuł projektu „Zlecenie badań jakości tusz oraz przydatności kulinarnej jagniąt pozyskiwanych na potrzeby rynku mazowieckiego” zleciła Jednostce Naukowo Badawczej porównanie jakości mięsa od zwierząt skupowanych z rynku, karmionych wg indywidualnych receptur hodowców, z mięsem od owiec tuczonych paszą wg specjalnej receptury opracowanej przez Jednostkę Naukowo Badawczą. Dzięki wdrożeniu odebranego sposobu hodowli potwierdziliśmy, iż znaczący wpływ na jakość i wartości odżywcze finalnego produktu jakim jest mięso jagnięce ma rodzaj paszy stosowanej w hodowli.

Celem głównym projektu była analiza jednego z kilku rozważanych systemów hodowli i tuczu owiec. Opracowane wyniki będą podstawą do wyboru najlepszego sposobu i przedstawienia go w postaci konkretnej receptury hodowcom tak, by produkt przez nas oferowany był najwyższej jakości, cechował się powtarzalnością oraz możliwie najlepszymi właściwościami odżywczymi.

Całkowita wartość projektu 159 900 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 130 000 zł
Wysokość dofinansowania 97 500 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej ulepszonej oferty.