Dotacje III

Aktualne informacje

Firma "Meat-Farm" Radosław Łuczak w kooperacji z Jednostką Naukowo Badawczą w latach 2017/2018 zrealizowała projekt pt." Opracowanie nowego ekologicznego genotypu owcy rzeźnej o unikalnych właściwościach" w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-5630/16-01

Celem projektu była ocena sprawności w tuczu, wartości rzeźnej oraz jakości i walorów zdrowotnych mięsa jagniąt różnych genotypów żywionych dawkami pokarmowymi z udziałem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Powyższe opracowanie będzie podstawą do wyboru genotypu zwierząt charakteryzującego się najlepszymi cechami użytkowości mięsnej z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wartości odżywczej pozyskiwanych produktów.

  • Całkowita wartość projektu: 4 372 587,60 zł
  • Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 029 947,17 zł
  • Wysokość dofinansowania: 2 913 012,72 zł

RAPORT KOŃCOWY
"Opracowanie nowego ekologicznego genotypu owcy rzeźnej o unikalnych właściwościach"
Raport końcowy - opracowanie nowego ekologicznego genotypu owcy rzeźnej o unikalnych właściwościach

 

Archiwalne postępowania przetargowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić nasze produkty i oferować ich najwyższą jakość. W związku z prężnym rozwojem naszej firmy podjęliśmy współpracę z jednostką badawczo-naukową w celu realizacji nowego projektu pt. Opracowanie nowego ekologicznego genotypu owcy rzeźnej o unikalnych właściwościach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr: RPMA.01.02.00-14-5630/16-00. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwoli nam sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku dotyczących jakości dostarczanych produktów.


Postępowania przetargowe związane z realizacją projektu:
RPMA.01.02.00-14-5630/16.


Zapraszamy do składania ofert

Przetarg nr 1

"Wynajem maszyn i urządzeń"

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe.pdf
Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Wzór oferty.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór oświadczenia.pdf
Informacje dodatkowe.pdf

Przetarg nr 2

"Wynajem urządzeń do utrzymania linii technologicznej"

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe.pdf
Wzór oferty.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór oświadczenia.pdf
Przedmiot zamówienia.pdf
Informacja o wyborze.pdf
Informacje dodatkowe.pdf

Przetarg nr 3

"Zakup materiałów"

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe.pdf
Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Wzór oferty.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór oświadczenia.pdf
Informacje dodatkowe.pdf

Przetarg nr 4

"Wynajem komputerów i zakup oprogramowania"

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe.pdf
Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Wzór oferty.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór oświadczenia.pdf
Informacje dodatkowe.pdf

Przetarg nr 5

"Zakup oprogramowania"

Ogłoszenie – zapytanie ofertowe.pdf
Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Wzór oferty.pdf
Wzór umowy.pdf
Wzór oświadczenia.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf