Dotacje II

Firma „Meat-Farm” Radosław Łuczak w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-4253/16-01 zleciła Jednostce Naukowo Badawczej „Opracowanie wartościowej pokarmowej paszy do tuczu jagniąt przeznaczonych na rynek krajowy”.

"Celem projektu było opracowanie kilku receptur pasz, których bazą były różne produkty uboczne przemysłu lekkiego. Powyższe opracowanie ma przyczynić się nie tylko do racjonalizacji hodowli, ale przede wszystkim do wytwarzania produktów o wysokiej wartości odżywczej."

Całkowita wartość projektu 159 900 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 130 000 zł
Wysokość dofinansowania 97 500 zł

Zapraszamy do skorzystania z naszej ulepszonej oferty.